Fedezd fel, éld át, irányítsd!

MINIVERSUM

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Ulbuland Kft. (székhely: 2657 Tolmács, Arany János utca 2.; cégjegyzékszám: 12-09-008534; adószám: 24375539-2-12) által üzemeltetett MINIVERSUM (a továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.miniversum.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi és időpontfoglalási szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, VÁSÁRLÁSI FELÜLET

1. Általános információk

1.1. - A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus vásárlási felületen (a továbbiakban: „Vásárlási Felület”) keresztül történik. A Vásárlási Felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

1.2. - A Szolgáltató az Ügyfél részére az alábbi feltételek szerint nyújtja internetes szolgáltatásait. Ezeket a feltételeket a Felek elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

2. A rendelés folyamata és a vásárlás feltételei

2.1. - A Vásárlási Felületen keresztül megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti leírás tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges.

2.2. - A Szolgáltató az adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal, de törekedni köteles rá, hogy a képek lehetőség szerint a valóságot ábrázolják.

2.3. - A kiválasztott termékek, a termékek mellett található „Kosárba” feliratú gombra kattintva tehetőek a kosárba, a mennyiséget számmal átírva beállítható a kívánt mennyiség. A jegyrendelés felülete alatt található „Összesítés” pont alatt a kosárba rakott tételek láthatóak. Az „X” gomb segítségével a kiválasztott termék egyszerűen eltávolítható.

2.4. - Amennyiben az Ügyfél a vásárlását befejezte, és szeretné megrendelni a kiválasztott terméket, úgy a fizetési mód megadását követően (bővebben jelen Ászf. 4. pontjában) regisztráció, illetve bejelentkezés után megrendelheti a terméket. Új felhasználóként regisztrálnia kell, vagy ha már korábban regisztrált, úgy felhasználónevével és jelszavával beléphet. Az adatok ellenőrzése és az ÁSZF elfogadása után, a rendelés, a „Megrendelés véglegesítése” gombbal lezárható.

2.5. - A Vásárlási Felületen, a „Megrendelő adatai” cím alatt található szövegdobozok kitöltésével illetve, a Főoldalon található „Belépés” dobozban található, Regisztráció gombra kattintva, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: név, telefonszám, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó. A regisztrációhoz be kell pipálni a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat megismeréséről és elfogadásáról szóló üres négyzetet. Az Ügyfélnek lehetősége van a hírlevél küldéséről szóló üres négyzet bepipálására is. Hírlevél igénylése esetén az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy marketing és promóciós célokból a Szolgáltató hírleveleket küldjön a részére. Hírlevél igénylése esetén lehetőség van a hírlevelekről leiratkozni. A leiratkozás akként történik, hogy az egyes hírlevelek alján történő „leiratkozás” hivatkozásra (linkre) kattintva a hírlevél címzettje megerősíti leiratkozási szándékát.

2.6. - A „Regisztrálás” gombra kattintva a regisztráció véglegessé válik. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.7. - Az Ügyfél a regisztrációja megszüntetését az info@miniversum e-mail címre a regisztrált e-mail címről küldött levéllel kérvényezheti. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt arról, hogy annak helyt ad vagy azt elutasítja.

A regisztráció megszüntetése csak akkor kérelmezhető, ha

 • a)    az Ügyfél utolsó Vásárlási Felületen keresztül végzett tranzakciója óta 30 nap eltelt; és
 • b)   az Ügyfélnek nem áll fenn tartozása a Szolgáltató felé; és
 • c)    az Ügyfélnek nem áll fenn túlfizetése a Szolgáltatóval szemben.

Az a) feltétel meghiúsulása esetén a kérelem a Szolgáltató részéről elutasításra kerül. A b) és c) feltételek meghiúsulása esetén – amennyiben a) feltétel teljesül – a tartozás befizetése illetve a túlfizetés visszafizetése után a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad.

Amennyiben a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad, az Ügyfél regisztrációja, valamint ezzel együtt az abban szereplő (személyes) adatok - a jogszabályi kötelezettség által megőrizni rendeltek kivételével - törlésre kerülnek.

2.8. - A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.9. - A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.10. - A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt, rögzíti a szerződés létrejöttét, illetve a várható szállítás idejét. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

2.11. - A Miniversumba belépésre jogosító jegyre váltható utalvány vásárlása esetén (a továbbiakban „elektronikus utalvány”), a visszaigazoló e-mail tartalmazza az elektronikus utalványt. Az utalvány tartalmazza a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, nevét, a megrendelés dátumát, a beválthatóság határidejét, illetve egy egyedi hat (6) számjegyű alfanumerikus kódot, mely alkalmas az utalvány azonosítására. Az elektronikus utalványt az Ügyfél kinyomtathatja.

2.12. - Az utalvány a Miniversumba történő belépés alkalmával, a rajta feltüntetett határidő lejárta előtt, kizárólag a rajta feltüntetett belépőjegyre válható a Miniversum pénztárában. Az utalvány nem adóügyi bizonylat, a belépés alkalmával a belépőjegy kiállításával egyidejűleg a Szolgáltató a jegyről nyugtát vagy az Ügyfél kérésére számlát állít ki.

2.13. - Tekintettel arra, hogy az értesítés az Ügyfél által megadott e-mail címre történik, ezért annak elérhetősége az Ügyfél felelőssége.

3. A vételár

3.1. - A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. Megrendelés esetén a termék összesített ára a termék bruttó árának, és a kiszállítási hely alapján megszabott szállítási díjnak az összege.

3.2. - A Weboldalról megrendelhető termékek árainak, továbbá a szállítási díjak megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. - Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Vásárlási Felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4. A fizetés módja

4.1. A fizetés történhet Személyes átvétellel a MINIVERSUM pénztárában vagy bankkártyás fizetéssel.

4.2. - A bankkártyás fizetés opció kiválasztásával az Ügyfél kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a Vásárlási Felületen. A vásárlás véglegesítését követően, a rendszer az Ügyfelet automatikusan a K&H Bank (a továbbiakba: „Bank”) weblapjára irányítja, ahol a Bank által használt, a Bank által legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A bankkártyás fizetés során az Ügyfélre a Bank által használt adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Az Ügyfél fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintva, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadva végezheti el a műveletet. A Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat, a Bank csak abban az esetben fogadja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Az Ügyfelek saját bankjuknál tudnak érdeklődni a felől, hogy bankkártyájuk felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

5. A szállítás módja és költségei

5.1. - A megrendelt terméket a Magyar Posta Zrt. szállítja házhoz. A házhozszállítás költsége automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, amely a visszaigazoló e-mailben kerül feltüntetésre. A csomagot átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el.

5.2. - A szállításnak a közvetve, vagy közvetlenül az Ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén, a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől a szállítási díj megtérítését.

6. Elállás joga

6.1. - Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy a Szolgáltató által kínált jegyekre váltható utalványok esetén az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § értelmében.

6.2. - A Szolgáltató által kínált egyéb termékek tekintetében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) 3. pont alapján fogyasztónak minősülő Ügyfél a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül - figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályaira - indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállás jogát, a fent nevezett Korm. rendelet 2. mellékletében ajánlott nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

6.3. - Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia, az elállás közlésétől számított 14 napon belül. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

7. Szavatosság

7.1. - A Szolgáltató a megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett szavatossági igényről a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni. Hibás teljesítés esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató a Ptk. 6:159. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

 • elsősorban kijavítja vagy kicseréli
 • ha a cserére nincs mód, úgy az Ügyfél választása szerint árengedményt ad,
 • vagy az Ügyfél a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

7.2. - Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

7.3. - Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8. Adatvédelem

8.1. -  Az adatkezeléssel kapcsolatosan egyébiránt az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak, illetőleg a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

8.1. - Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-75063/2014., NAIH-75064/2014., NAIH-75065/2014

9. Szerzői jogvédelem

9.1. - A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10. Felelősség

10.1. A Vásárlási Felületen való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

 • az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal, illetve a Vásárlási Felület akadálytalan működését és a rendelést,
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése,
 • adatközlési vagy informatikai hibából eredő hibás ár feltüntetése.
 • bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.
 • bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

10.2. - A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék szállítási határidejét, a vásárlás feltételeit, szabályait. A változás Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

10.3. - A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. A termékek minden esetben az Ügyfél részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

10.4. - Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2. JEGYFOGLALÁS

A Weboldalon lehetőség van a MINIVERSUMBA történő, megadott belépési időpont foglalására. Szabad időpont sikeres foglalása esetén, a foglalás véglegesítéséhez az Ügyfélnek új felhasználóként regisztrálnia kell, vagy ha már korábban regisztrált, úgy felhasználónevével és jelszavával beléphet. A regisztrációra a jelen ÁSZF I./2.5. – 2.7. pontjaiban foglaltak alkalmazandóak. Az időpontfoglalás véglegesítését követően az Ügyfél által megadott e-mail címre a Szolgáltató visszaigazolást küld. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a foglalással kapcsolatos összes információt. A lefoglalt időpontban a visszaigazoló e-mailben található foglalási azonosító szám és a felhasználónév együttes közlésével lehet a MINIVERSUMBA soron kívül belépni.

3.  EGYÉB

 1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyfél minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései irányadóak. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
 3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe (A vásárlók könyve a MINIVERSUMBAN elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.)
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál  (Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.)
 • Békéltető testület (A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.)
 • Bírósági eljárás (Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.)
 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Budapest, 2018. május 23.

 

Elérhetőség

1061 Budapest, Andrássy út 12.


Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, ezt vagy személyesen teheted meg, vagy a fenti email címre küldheted el kérdésed, véleményed vagy visszajelzésed.

Nyitvatartás

Hétfő:

10:00 - 18:00

Kedd:

10:00 - 18:00

Szerda:

10:00 - 18:00

Csütörtök:

10:00 - 18:00

Péntek:

10:00 - 18:00

Szombat:

10:00 - 18:00

Vasárnap:

10:00 - 18:00