Fedezd fel, éld át, irányítsd!

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 12. fszt. (Krausz-palota)

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Üzemeltető: Ulbuland Kft.


2. A MINIVERSUM LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2.1 - A MINIVERSUM szolgáltatásainak igénybevétele csak e Házirend elfogadásával és betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával és a MINIVERSUM területére történő belépéssel a Házirend rendelkezéseit a MINIVERSUM vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A szabályokat be nem tartó, vagy azokat megszegő Vendégtől a MINIVERSUM vezetése és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a MINIVERSUM területéről indokolt esetben eltávolíthatják. Ebben az esetben a belépőjegy árának visszatérítésére a Vendég nem tarthat igényt.

2.2 - A MINIVERSUM területére történő belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik. A jegyfoglalással rendelkező Vendégek részére garantáljuk, hogy a foglalásban rögzített idősávban az egyidejű maximális látogatószámból a foglalásokkal megegyező létszámkeretet fenntartjuk, azonban a foglalással rendelkező vendégek sem jogosultak a Miniversumba soron kívül belépni.

2.3 - A MINIVERSUM területére belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak azonnali és egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható belépőjeggyel lehet. A vásárláskor kapott nyugtát, vagy számlát a Vendég köteles mindaddig megőrizni, amíg a MINIVERSUM területén tartózkodik. Érvényes belépőjeggyel nem rendelkező Vendégek a MINIVERSUM területén nem tartózkodhatnak.

2.4 - A MINIVERSUM területére történő belépésre abban az esetben van lehetőség, ha a belépéssel az egyidejű maximális látogatószám a személyzettel együtt nem haladja meg az engedélyezett létszámot.

2.5 - A Vendég tudomásul veszi, hogy a biztonság megőrzése érdekében a MINIVERSUM területén biztonsági kamerarendszer működik, továbbá hogy – a Vendég hozzájárulásával – promóciós célból a MINIVERSUM munkatársai hang- és képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a Vendég belépőjegy megváltásával és a MINIVERSUM területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. A Vendég jogosult a MINIVERSUM területén hang- és képfelvétel készítésére. Az adatvédelemmel kapcsolatosan a MINIVERSUM weboldalán található adatkezelési szabályzat nyújt bővebb tájékoztatást.

2.6 - A ruhatár használata kötelező. A 25x35x12 cm méretet meghaladó táskákat kötelező a ruhatárban elhelyezni. A ruhatáron kívül elhelyezett dolgokért a MINIVERSUM nem vállal felelősséget.

2.7 - A MINIVERSUM önkiszolgáló, kulccsal zárható csomagtárolót is biztosít a Vendégek részére. Az önkiszolgáló csomagtárolóban elhelyezett dolgokért a MINIVERSUM nem vállal felelősséget.

2.8 - Lázas, fertőző, vagy sérült, nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, illetve ittas személyek a MINIVERSUM területére nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak érvényes belépőjeggyel sem. Az ilyen személyektől a MINIVERSUM munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, és a MINIVERSUM területéről eltávolíthatják. A belépőjegy árának visszatérítésére a Vendég ilyen esetekben nem tarthat igényt.

2.9 - 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhatnak a MINIVERSUM területén és a szülő, illetve felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére használhatják a MINIVERSUM szolgáltatásait, létesítményeit, játékait. Szellemi fogyatékos, gyengén látó, illetve hallássérült vendég csak állandó kísérő felügyeletével tartózkodhat a MINIVERSUM területén.

2.10 - A gyermekcsoportok vezetői felelősek a MINIVERSUM területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért. A gyermekcsoportok vezetőinek, kísérőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett gyermekcsoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.

2.11 - A MINIVERSUM egész területén, továbbá a bejárat 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.

2.12 - A MINIVERSUM területére állatot behozni tilos.

2.13 - Tilos a kiállítás területére ételt, illetőleg italt bevinni.

2.14 - Szemetet, hulladékot, az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.

2.15 - A látogatás során a hangosbemondóból elhangzó utasításokat a Vendégeknek minden esetben be kell tartania. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a hangosbemondó, illetve a MINIVERSUM munkatársainak utasításait.

2.16 - A MINIVERSUM területén elhelyezett piktogramok biztonsági, és a Vendégek számára hasznos információkat tartalmaznak, utasításaik betartása kötelező, kivéve ha a piktogram csak ajánlott magatartást tartalmaz.

2.17 - A kiállítást a kijelölt útvonalon javasolt végigjárni, a babakocsival történő látogatás nem ajánlott.

2.18 - A MINIVERSUM szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A látogatás során bekövetkező balesetekért, sérülésekért, anyagi értékben keletkezett károkért a MINIVERSUM nem vállal felelősséget, amennyiben azok a Vendégek felelőtlen magatartásából erednek.  Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy a kiállítás megtekintéséhez használható fellépőt különös elővigyázatossággal használják, és vigyázzanak egymás testi épségére is! A MINIVERSUM területén nem szabad olyan tevékenységet végezni, játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, vagy olyan eszközt (üveg, kés olló egyéb szúró-és vágószerszám, stb.) behozni, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, vagy a MINIVERSUMBAN kiállított terepasztalokat, tárgyakat károsíthatja.

2.19 - A MINIVERSUM berendezéseire, felszereléseire, tárgyaira kérjük, vigyázzanak! A terepasztalok előtti korlátokon áthajolni, átnyúlni, azokra ráülni szigorúan tilos.

2.20 - Tilos a terepasztalokon bármihez hozzányúlni, illetve a terepasztalokra bármilyen tárgyat elhelyezni, bedobni. Tilos a terepasztalok alsó részét takaró függönyhöz nyúlni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a MINIVERSUM a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.

2.21 - Tilos a Vendégek elől elzárt területekre belépni.

2.22 - A MINIVERSUM interaktív eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően és használatuk megértését követően szabad használni. Az interaktív eszközökkel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén a MINIVERSUM munkatársaitól kell tájékoztatást kérni.

2.23 - Záróra után a Vendégek kötelesek a MINIVERSUM területét mielőbb elhagyni.


3. A KULISSZÁK MÖGÖTTI TÚRÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1 - A kulisszák mögötti túrán részt venni csak a váltás napján előre meghirdetett konkrét indulási időpontra szóló érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható, kizárólag a túrára vonatkozó külön belépőjeggyel lehet.

3.2 - Tekintettel a kulisszák mögötti férőhely méretére, a balesetveszély elkerülése végett a túrán csak azok a Vendégek vehetnek részt, akiknek a kulisszák mögötti folyosón történő biztonságos mozgása biztosított. A MINIVERSUM munkatársa a balesetveszély elkerülése érdekében megtilthatja a túrán való részvételt. Ez utóbbi esetben a túrára már megváltott külön belépőjegy ára teljes mértékben visszatérítésre kerül.

3.3 - Az adott túrán egyszerre résztvevő személyek maximális létszámát minden esetben a MINIVERSUM túravezető munkatársa határozza meg.

3.4 - A kulisszák mögötti túrát a MINIVERSUM túravezető munkatársa bármikor jogosult felfüggeszteni.

3.5 - A túra során tilos a túravezető engedélye nélkül bármit megérinteni.

3.6 - A kulisszák mögötti túrára egyebekben a MINIVERSUM látogatására vonatkozó szabályok alkalmazandóak.


4. A JÁTSZÓHELYISÉG HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 - A játszóhelyiség nem minősül gyermekmegőrzőnek, a helyiségben 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhatnak.

4.2 - A játékokat csak az ott elhelyezett rajzok, piktogramok utasításainak figyelmes elolvasását és megértését követően szabad használni, rendeltetésüknek megfelelően. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése, vagy a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos kérdés esetén a MINIVERSUM munkatársaitól kell tájékoztatást kérni.

4.3 - Kérjük, óvják a játékokat! Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a MINIVERSUM a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.

4.4 - A játékokat tilos kivinni a játszóhelyiség területéről.

4.5 - A játszóhelyiség területére ételt, italt bevinni tilos.

4.6 - A játszóhelyiség használatára egyebekben a MINIVERSUM látogatására vonatkozó szabályok alkalmazandóak.


5. A KÁVÉHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1 - A kávéházban csak a kávéházban vásárolt ételeket, italokat szabad fogyasztani. A kávéházban a kiszolgálás a pultnál történik.

5.2 - A kávéház területéről ételt, italt a kiállítás, vagy a játszóhelyiség területére bevinni tilos.

5.3 - A mozgássérültek részére fenntartott mosdót csak mozgássérült személyek használhatják. A mosdó kulcsát a MINIVERSUM munkatársaitól lehet elkérni.


6. EGYÉB

6.1 - A MINIVERSUM területén ajándékbolt működik.

6.2 - Az ajándékboltban elhelyezett tárgyak eltulajdonítása büntetőjogi következményeket és a MINIVERSUM szolgáltatásai alól azonnali hatályú kizárást von maga után.

6.3 - A MINIVERSUM a belépőjegyek és a szolgáltatások árait a weboldalon, illetve a pénztár mellett elhelyezett információs táblákon tünteti fel. A MINIVERSUM fenntartja magának a jogot, hogy belépőjegyek és szolgáltatások árait, továbbá a nyitvatartási időt a weboldalon található információktól eltérően határozza meg.

6.4  - A MINIVERSUM területén eltűnt tárgyakért a MINIVERSUM vezetése anyagi felelősséget nem vállal.

6.5 - Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni. A MINIVERSUM vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni. Vendégeink panaszaikkal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti szervekhez is fordulhatnak.

6.6 - A MINIVERSUM fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Házirendet saját hatáskörben 3 nappal a módosítás életbe lépése előtt módosítsa.

 

Házirendünk a Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2014. május 5.

                                                                                  A MINIVERSUM vezetése

Elérhetőség

1061 Budapest, Andrássy út 12.


Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, ezt vagy személyesen teheted meg, vagy a fenti email címre küldheted el kérdésed, véleményed vagy visszajelzésed.

Nyitvatartás

Hétfő:

10:00 - 18:00

Kedd:

10:00 - 18:00

Szerda:

10:00 - 18:00

Csütörtök:

10:00 - 18:00

Péntek:

10:00 - 18:00

Szombat:

10:00 - 18:00

Vasárnap:

10:00 - 18:00